Choď na obsah Choď na menu
 


Žiar nad Hronom - Šášovské Podhradie - Bačovka - Hrad Šášov - Šášovské Podhradie

4. 9. 2014

 

 
Pri hrade Šášov sa nachádza skalný útvar zasadený do toku Hrona. Je vysoký asi 30 metrov, široký zo desať metrov. Svojim tvarom pripomína (použijem prirovnanie skaly z filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“) dračí zub, takže sa naň dá vyštverať (samozrejme bez lana). Zatiaľ čo jeho dolnú časť obmývajú vody Hrona, vrchol brala pozostáva z menších skál. Do jednej z nich je vyryté slovo Bačovka.
„Tento nápis je pamiatkou na Doc. Jozefa Baču, rodáka zo Sečoviec,“ uviedol František Kovár, predseda OZ KAMENICA Stará Kremnička, ktorý nás počas našej návštevy tohto čarokrásneho kúta Slovenska aj sprevádzal. „Je vytesaný z iniciatívy jeho študentov a priateľov. Bolo to ešte v roku 1994. Naše združenie sa tento nápis rozhodlo obnoviť pred troma rokmi. Vyčistili sme ho, prefarbili. Svoj podiel na zmene miestneho názvu Podstožok (takto znel pôvodný názov skalného brala) zrejme urobil aj Mestský úrad v Žiari nad Hronom, ktorý o premenovanie požiadal katastrálny úrad. A tak sa Bačovka ocitla aj na turistickej mape Slovenska. Od domčeka pod hradom, ktorý slúži ako pamätná izba vedie k nej turistická značka. Pohľad z Bačovky je zaujímavý. Vidno z neho vyústenie Kremnickej doliny, poskytuje výborný pohľad na dlhý úsek Hrona“.
Doc. PhDr. Jozef Bača, CSc., sa narodil 10. marca 1935 v Sečovciach. Jeho rodný dom už neexistuje. Kedysi stál na Ulici SNP (v ňom svojho času sídlilo cestmajsterstvo Správy ciest Košického samosprávneho kraja). Jeho otec sa volal Michal Bača a matka Anna rod. Jančíková. J. Bača mal brata Michala, sestry Annu a Máriu.
Pretože býval neďaleko futbalového ihriska, trávil na ňom všetok svoj voľný čas. Bol výnimočne nadaný na ľahkú atletiku. Hádzal oštepom, diskom, skákal o žrdi, na lyžiach. Bol členom JTO Sokol Sečovce. Základnú školu navštevoval od roku 1941 v Sečovciach, ukončil ju v Michalovciach, kde v štúdiu pokračoval na tamojšom gymnáziu. Maturoval na pedagogickej škole v roku 1954 v Košiciach. Na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave študoval telesnú výchovu a slovenský jazyk. V roku 1959 sa stal majstrom ČSSR v skife. Na prelome rokov 1960 – 61 absolvoval šesťmesačnú vojenskú službu v armádnom športovom stredisku veslárov v Terezíne. Ako aktívny športovec pôsobil v reprezentácii ČSSR. V roku 1964 štartoval na viacerých pretekoch vo veslovaní – na vesliciach skif (jeden pretekár má dve veslá každé na jednu stranu) a štvorveslicu (jeden pretekár má jedno veslo ne jednej strane). Pretekal a bol v družstve s Kozákom a Šmídom v olympijskej reprezentácii. Bol členom armádneho družstva Dukla, kde boli vtedy sústredení najlepší veslári Československa.
Pracoval na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava. Od 1. 7. 1971 do 30. 11. 1990 bol vedúcim katedry telesnej výchovy na Filozofickej fakulte UK Bratislava. Prvého júna v roku 1973 habilitoval ako docent Teórie a metodiky telesnej výchovy. V roku 1974 skončil štúdium vedného odboru filozofie. Bol hlavným koordinátorom rezortnej výskumnej úlohy MŠ SR – Rozvoj telesnej výchovy na vysokých školách v ČSSR č. RŠ 18.
Zaslúžil sa veľkou mierou o vybudovanie telovýchovného areálu Filozofickej fakulty UK v Mlynskej doline – telocvične aj posilňovne a tiež lodenice FiF v Karloveskej zátoke. Bol významným pracovníkom a spoluzakladateľom Vysokoškolskej telovýchovnej jednoty Slávia Filozof. V roku 1991 prekonal ťažkú modzgovú príhodu, po nej išiel do čiastočného invalidného dôchodku.
Zomrel v Bratislave 18. marca 1992.
Bol veľmi obľúbený a uznávaný ako športovec, pedagóg, vedecký pracovník a funkcionár fakulty.
Zaznamenal: (mj), snímky: F. Kovár, M. Javorský
 

Náhľad fotografií zo zložky Bačovka