Choď na obsah Choď na menu
 


Vitajte v meste Sečovce!

 

   Sečovce ležia na ceste medzinárodného významu. Výhodná poloha im predurčila rušnú históriu, rozvoj priemyslu, obchodu a služieb.
   Archeologické nálezy dokazujú osídlenie už v mladšej dobe kamennej – neolite (5000 – 4000 r. pred n. l.). V centre mesta boli nájdené narušené sídliskové objekty bukovohorskej kultúry.
  Najstaršia písomná zmienka je z roku 1245. Dokumenty z rokov 1438 a 1448 spomínajú Sečovce ako „oppidum“. Dve desaťročia mestečko okupovali Bratríci, ktorí tu postavali opevnený vojenský tábor s hradom.
    V meste sa konali výročné trhy a široko-ďaleko známe jarmoky. Stáli v ňom honosné kaštiele.
   Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený v roku 1494 v gotickom slohu. Jeho veža má výšku 56 m. V nej sa nachádza zvon s hmotnosťou 1,3 tony z roku 1667. V kostole je umiestnená kamenná ľudová baroková Prícestná socha Piety a pamätná tabuľa ThDr. Vojtecha Jenčíka.
 
V centre mesta je Pomník Červenej armády, na mestskom cintoríne Pomník na pamiatku Východoslovenského roľníckeho povstania a výskytu cholery. Na priečelí kultúrneho domu sa nachádza Pamätná tabuľa na padlých spoluobčanov v druhej svetovej vojne, ako aj Pamätná tabuľa Emery Rótha, na klube dôchodcov pamätná tabuľa ThDr. Jána Murína, na MŠ na Kochanovskej ulici pamätná tabuľa s bustou Andreya Faya, na Centre voľného času pamätná tabuľa Alojza Schronka. V meste je starý Židovský cintorín.
 
   Návštevníci Sečoviec sa môžu ubytovať v niekoľkých penziónoch, odkiaľ môžu podnikať vychádzky do neďalekých malebných Slanských hôr. Ponúkajú ideálny priestor pre prežitie aj Vašich dovolenkových dní.
 

Náhľad fotografií zo zložky Sečovce