Choď na obsah Choď na menu
 


Z histórie turistiky

Turistického klubu Sečovce

nadväzuje na bohatú činnosť sečovských turistov, ktorí kedysi veľmi často, počas celého roka, chodievali do neďalekých Slanských vrchov. Za oddychom, i rekreáciou. Cieľom ich cesty boli neraz Kúpele Borda, kde vládol čulý kultúrno-spoločenský život. Každú nedeľu v nich hrala hudba, komplexné služby ponúkal tamojší hotel, ďalšie, unikátne, vaňové kúpele.
Pretože v ich okolí a v lokalite zvanej Lazy (vrch Lysá, 857 m n.m.) boli počas zimných mesiacov vynikajúce podmienky na lyžovanie, v roku 1941 vzniká Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) Sečovce s cieľom organizovať turistické akcie a lyžiarske preteky. Prvé v roku 1941 pripravili Štefan Dudra a Ondrej Kmec. Spoločne s ďalšími nadšencami - Turnským, Bugošom, bratmi Kvotovcami už o rok usporiadali preteky o putovný pohár KSTL.

Pretože chýbalo materiálno-technické zabezpečenie, hneď po oslobodení požiadali Okresný národný výbor v Sečovciach o financie. Ten im na výstavbu zrubu na Lysej poskytol 10-tisíc korún. Aj vďaka tomu sa pretekov zúčastňovalo čoraz viac mladých ľudí nielen zo Sečoviec, ale aj zo širokého okolia. V bývalom okrese Sečovce tak vyrástli lyžiari, ktorí sa prebojovali aj do celoštátnych súťaží. Sečovský KSTL na krajskom prebore v rokoch 1951 a 1952 reprezentovali Štefan Dudra, Ondrej Kmec a Martin Turnský, kraj Štefan Majerník a Štefan Mičko, v reprezentácii boli Peter Kmec a Michal Holinďák.
Preteky sa organizovali aj v Sečovciach. Volali sa Sečovská osemnástka. Ich štart bol v centre mesta - pri Pomníku ČA. Trasa viedla cez lávku riečky Trnávka, popri Zbehňovu až k lesu. Otočka bola v Dargove. Cesta späť viedla cez vinice. Cieľ bol na Súdnej ulici. Bol to jeden z najstarších pretekov na Slovensku. Neskôr pre nedostatok snehu sa preteky organizovali na Borde, pričom náhradná trasa bola pripravená na Lysej.
Tento beh po oslobodení premenovali na Memoriál padlých hrdinov Dargovských hôr. Každoročne sa na ňom zúčastňovalo asi sto pretekárov, medzi ktorými nechýbali reprezentanti. Jeho desiaty ročník bol zároveň majstrovstvom kraja v klasických (bežeckých disciplínach). Uskutočnil sa za účasti držiteľov odznaku 1. výkonnostnej triedy. Majstrovstvá kraja sa prvýkrát v histórii konali mimo územia Vysokých Tatier. Zorganizovali ich bratia Kmecovci, Š.
Dudra, V. Mizerák, Š. Rožai, J. Jenčik, Dupaľ a ďalší. K rozvoju tohto športu v rokoch po oslobodení prispel aj Bartolomej Gurský, ktorý sa zaslúžil o obnovu chaty na Lysej.
Na náročnej trati vybudovanej v okolí kúpeľov Borda súperili aj reprezentanti Ladislav Jeřábek, Balúch, známy tatranský pretekár „nezmar” Ondrej Rusko, Pavel Baláž a ďalší. Súčasťou pretekov bolo položenie vencov k pomníku, premietanie filmov o oslobodení nášho kraja a ďalšie akcie.
V sedemdesiatych rokoch bol na Lysej vlek pre lyžiarov – zjazdárov. Zvlášť severná strana bola snehom zasypaná od decembra do apríla. V novodobej histórii sa sečovskí peší turisti sporadicky stretávali aj na väčších podujatiach, ako bola napríklad tradícia organizovania pochodov do Herľan (na snímkach), či Silvestrovských výstupov na Lazy. Tento výstup zaznamenal rekord v roku 2011, kedy sa na Lazoch stretlo vyše štyridsať turistov.

 

Náhľad fotografií zo zložky história